JUDr. Zuzana Limbergová, advokátka

Zkušenosti

06/2018 - současnost    samostatná advokátka

Poskytování právních služeb v oblasti smluvního práva a veřejných zakázek s orientací zejména na IT projekty. Poskytování služeb v oblasti právních vztahů k nemovitostem, korporátního a pracovního práva.

2015 – 2018    Česká pošta s.p., specialista analytik (právník ICT divize)

Právní podpora vedení ICT divize České pošty s.p. Zejména příprava smluv a částí zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám, řešení konfliktních situací s dodavateli, zpracování právních stanovisek a doporučení k právním problémům zejména v oblasti smluvního práva a veřejných zakázek.

2011 - 2014    samostatná advokátka

Komplexní poskytování právních služeb dceřiné společnosti nadnárodního koncernu (outsourcing služeb podnikového právníka) a drobnější korporátní klientele v oblasti smluvního práva, vymáhání pohledávek, korporátního a pracovního práva. Orientace na specifické požadavky mezinárodního zasílatelství a přeprav.

2007 - 2011    advokátka – partner ve sdružení AK Dub & Limbergová

2004 – 2007    advokátní koncipientka

Vzdělání

2021LL.M. v právu informačních technologií, Právnická fakulta MUNI
2008státní rigorózní zkouška (titul JUDr.)
2007advokátní zkoušky
1999 – 2004Univerzita Karlova, Právnická fakulta, titul Mgr.

Jazykové znalosti

Češtinarodný jazyk
Angličtinapokročilá znalost
Němčinaomezené profesní využití

Další vzdělávání

Osvědčení ČAK