JUDr. Zuzana Limbergová, advokátka

Ale advokáti jsou přeci drazí...

Služby advokáta mohou přijít draho, ale pokud si dohodnete cenu přesně odpovídající Vašim potřebám, vůbec tomu tak být nemusí. Navíc kvalitně poskytnuté právní služby Vás často uchrání před mnohonásobně vyššími výdaji v podobě správních či smluvních pokut nebo náhrady škody.

Cena právních služeb je výsledkem vzájemných jednání. Vždy se snažím v cenové nabídce maximálně reflektovat potřeby klienta a specifika právních služeb, které mu jsou poskytovány. A pokud se časem ukáže, že dříve sjednaná cena již nevyhovuje? Není problém se dohodnout na změně.

Obecně je cena nejčastěji sjednána jako hodinová sazba, měsíční paušál nebo pevná cena za projekt (kauzu), případně různé kombinace těchto způsobů.

Ale to pořád nevím, kolik to bude stát...

Základná hodinová sazba je 2.500,- Kč/hod (+ DPH 21%). V případě dlouhodobé spolupráce však poskytuji výrazné slevy. Např. při sjednání měsíčního paušálu Vás cena jedné hodiny právních služeb může vyjít i na méně než 1.500,- Kč/hod (+ DPH 21%).